เงื่อนไขการใช้บริการ

ขอต้อนรับสู่บริการ "พีเพย์" (หรือ "การบริการ") ซึ่งบริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ "พีซีโฮมไทย" หรือ "เรา") เป็นผู้ให้บริการร่วมกับผู้ให้บริการร่วมที่สาม โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียดก่อนลงทะเบียนใช้บริการ เมื่อผู้ใช้ได้ลงทะเบียนและเริ่มใช้บริการของเรา หมายความว่าผู้ใช้เข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้

คำว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้" ในที่นี้หมายถึง ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการพีเพย์

1. การบริการ

2. การลงทะเบียน บัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และความปลอดภัย

3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. บริการของพีซีโฮมไทย

5. การเพิกถอนธุรกรรม การชำระเงินไม่ถูกต้อง และการชำระเงินผิดพลาด

6. บริการชำระด้วยใบแจ้งหนี้ระบบพีเพย์

7. การรับชำระด้วยบัตรเครดิตระบบพีเพย์

8. การระงับการชำระเงินที่พีซีโฮมไทยรับชำระแทน

9. การเบิกถอนเงิน

10. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

11. การกระทำที่ผิดกฏหมาย

12. การระงับหรือยกเลิกบริการ

13. ข้อจำกัดความรับผิด

14. การยกเลิกสัญญา

15. นโยบายอื่นๆ