นโยบายความเป็นส่วนตัวของ
บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดทล่าสุดวันที่ 17 สิงหาคม 2558

เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความไว้วางใจจากลูกค้าต่อบริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด (“พีซีโฮมไทย”) และเราอยากเรียนให้ท่านทราบและตระหนักถึงมาตรการที่เราได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้คุณทราบถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เราได้รวบรวมไว้และการที่เรานำข้อมูลนั้นๆไปใช้

นโยบายของเราในการรักษาความลับนี้จะใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยทาง พีซีโฮมไทย เท่านั้น โดยข้อมูลจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านมอบให้แก่เราเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ หรือ บริการต่างๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลที่ทาง พีซีโฮมไทย ได้รับหรือได้ครอบครองขณะออฟไลน์ วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว “คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึง สมาชิก หรือ บุคคลใดๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้แล้วแต่กรณี ข้อตกลงทีได้ใช้อักษรตัวหนาแต่มิได้ให้คำนิยามไว้ในที่นี้ ให้ใช้ความหมายเดียวกับที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้ ซึ่งมีอยู่ที่นี่ (“เงื่อนไขการใช้งาน”)

ก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลกับเราผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ผ่านทางบริการต่างๆของเรา, กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การที่ท่านใช้ หรือ เข้าสู่เว็บไซต์ หรือ บริการต่างๆ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ ข้อปฏิบัติ และ นโยบายต่างๆ ที่ได้อธิบายมาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่เห็นด้วย กรุณาอย่าใช้หรือเข้าสู่เว็บไซต์ หรือ บริการต่างๆ ของเรา

คคุณเป็นผู้ต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เว็ปไซต์ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการต่างๆของเรา หากคุณเห็นว่าคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องให้ข้อมูลนั้นๆแก่เรา เมื่อคุณได้ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆของคุณแก่เราแล้ว ถือได้ว่าคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ ตามที่จะกล่าวต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา

พีซีโฮมไทย เก็บข้อมูลของคุณโดยวิธีต่างๆดังต่อไปนี้

การซื้อ — เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านทางเว็ปไซต์หรือบริการต่างๆของเรา คุณอาจให้ข้อมูลแก่ พีซีโฮมไทย ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการชำระเงิน

กรณีที่ไม่มีการซื้อขาย – กรณีที่ไม่มีการซื้อขาย- ในบางกรณีอาจมีการที่คุณไม่ได้สั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็ปไซต์ แต่คุณได้ให้ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการชำระเงิน สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เปลี่ยน หรือคืนสินค้า ได้รับของขวัญจากเว็ปไซต์ หรือบริการต่างๆ หรือ เข้าร่วมการแข่งขัน หรือ มีส่วนร่วมในการโปรโมชั่น หรือ ร่วมทำแบบสอบถามที่สนับสนุนโดย พีซีโฮมไทย

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก — คุณได้อนุญาตให้พีซีโฮมไทย เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และข้อมูลการชำระเงิน เมื่อคุณได้ร่วมสมัครบัญชีสมาชิกในเว็ปไซต์ หรือบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้คุณสามารถทำการสั่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

การอัพเดทอีเมล — เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับทราบและอัพเดทข่าวสารของ พีซีโฮมไทย ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบถึง ข่าวสารของบริการต่างๆ ส่วนลด การประกาศการแข่งขัน และอื่นๆอีกมากมาย พีซีโฮมไทย จำเป็นที่จะต้องได้รับ ที่อยู่อีเมลของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถยกเลิกการรับอีเมลเพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาโดยการใช้ “ลิงค์ ยกเลิกการรับจดหมาย” ซึ่งทางเราได้จัดเตรียมไว้ในการสื่อสารผ่านทางอีเมล โดยวิธีการเดียวกับที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้

การสร้างข้อมูลขึ้นอัตโนมัติ — เมื่อคุณได้เข้าใช้เว็บไซต์ หรือบริการต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี โดยปราศจากข้อจำกัด “คุ้กกี้” จะทำการเก็บข้อมูลบางชนิดโดยวิธีการเดียวกับที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้

2. เรารวบรวมข้อมูลใดบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคล - พีซีโฮมไทย รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อที่จะมอบบริการที่เหนือชั้น ออกแบบการสื่อสารที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคล ให้แก่คุณ และ บริหารงานของเรา “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณได้ คุณสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านทางเว็ปไซต์ได้หลายวิธีการ รวมถึงการสร้างบัญชีออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว และการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบฟอร์มการติดต่อเรา แบบฟอร์มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มการขอข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจรวมถึง ชื่อของคุณ ที่อยู่ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ และ ที่อยู่อีเมล

เราเก็บรักษาคลังข้อมูลหนึ่งหรือหลายคลังข้อมูลเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และอาจเก็บข้อมูลนั้นไว้ตามความเหมาะสม เพื่อใช้สำหรับกรณีต่างๆที่จะได้กล่าวต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การจะให้ข้อมูลใดแก่เราเป็นทางเลือกของคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่เรา คูณอาจไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ของเว็ปไซต์ หรือ บริการบางส่วนของเรา (รวมถึงการใช้เว็ปไซต์และบริการต่างๆโดยไม่มีข้อจำกัด)

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล - เมื่อคุณได้เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจติดตามดูการใช้งานของคุณโดยอัตโนมัติและเก็บข้อมูลโดยทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการสืบค้น ข้อมูลการทำงานของระบบ คำจำกัดความที่ใช้ค้นหาข้อมูลที่ทำให้พบที่อยู่ของเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรส วันที่และระยะเวลาที่คุณใช้ หน้าเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณเข้าใช้ในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เว็ปไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมภายหลังจากที่คุณออกจากเว็ปไซต์ของเราแล้ว และข้อมูลการดาวน์โหลดใดๆที่คุณได้กระทำลงขณะที่อยู่บนเว็ปไซต์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถทำให้เราทราบถึงตัวตนของคุณได้

เราอาจทำการรวบรวมข้อมูลทั่วไปเหล่านั้นเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และอาจให้หรือเปิดเผยข้อมูลที่รวมกันเหล่านั้นไปในลักษณะข้อมูลชุดที่มิได้เปิดเผยถึงตัวบุคคล ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อีเมล - นอกเหนือจากนี้แล้วเมื่อคุณส่งอีเมลมาถึงเรา เราอาจจัดเก็บที่อยู่อีเมลของและเนื้อหาในอีเมลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงเนื้อหา ข้อมูลทางธุรกิจ ไอเดีย คอนเซ็ปท์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่คุณส่งมายังพีซีโฮมไทย หากคุณประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ หรือเป็นลิขสิทธ์ของคุณ กรุณาหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลนั้นมายัง พีซีโฮมไทย

คุกกี้และอุปกรณ์ติดตาม - เมื่อคุณเข้าสู่เว็ปไซต์ หรือใช้บริการต่างๆ เราอาจทำการเก็บข้อมูลบางชนิดไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฎอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ หรือไฟล์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งสามารถช่วยเหลือเราได้ในหลายๆด้าน ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะอนุญาตให้เราดำเนินการโอนถ่ายข้อมูลในการเข้าใช้เว็ปไซต์หรือบริการต่างๆในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ เหมือนกับการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตอื่นๆ คุณสามารถลบคุกกี้ของเราออกจากฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบล็อกคุกกี้ของเราหรือเลือกที่จะให้มีการเตือนก่อนที่จะบันทึกคุกกี้นั้นลงบนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ในระหว่างที่คุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ การดำเนินการของคุณบนเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันนั้นๆอาจถูกรบกวนและทำให้คุณไม่สามารถใช้เว็ปไซต์และบริการต่างๆได้อย่างเต็มที่

3. เรานำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้อย่างไร

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว พีซีโฮมไทย มิได้ ให้เช่า ขาย แลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม โดยมิได้รับความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตามในบางกรณี พีซีโฮมไทย อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไม่มีข้อจำกัด กล่าวคือ

เพื่อดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับการใช้งาน วิเคราะห์ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาเว็บไซต์และบริการต่างๆเพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบข้อสงสัยของคุณเพื่อจัดหาข้อมูลการตลาดและข้อมูลโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆที่เราเชื่อว่าคุณน่าจะสนใจให้คุณเพื่อแจ้งให้คุณปฏิบัติตาม นโยบายผู้ใช้และนโยบายอื่นๆของพีซีโฮมไทยเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการต่างๆ เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้งาน หรือเงื่อนไขอื่นๆ และทำให้การสื่อสารระหว่างพีซีโฮมไทยและคุณสะดวกขึ้น และเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำต้องห้ามหรือละเมิดต่อกฎหมายต่างๆ

นอกจากนี้ พีซีโฮมไทย อาจทำการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และข้อมูลอื่นๆอันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ที่ได้เก็บรวบรวมโดยพีซีโฮมไทย ด้วยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้จากผู้ใช้รายอื่นและลูกค้ารายอื่นๆเพื่อสร้างเป็นชุดข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนคุณได้ (“ข้อมูลที่รวบรวมไว้”)

ทั้งนี้ให้ถือว่าพีซีโฮมไทยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดและเป็นสิทธ์ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ในการดูแลรักษา เก็บรักษา ใช้ เปิดเผย หรือ ขายข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้นั้นๆ พีซีโฮมไทย อาจมีการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาใช้ภายในเว็บไซต์เองอย่างไม่มีข้อจำกัด โดยให้รวมถึง การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล และ การใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นที่มีความจำเป็นของพีซีโฮมไทย เช่น เพื่อสนับสนุนการทำการวิจัยการตลาดของผู้ร่วมธุรกิจผู้โฆษณา หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลเราได้รวบรวมไว้

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

ในกรณีที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ ผู้ใช้รายอื่นอาจร้องขอ พร้อมทั้งเราได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีความจำเป็นให้แก่ผู้ร้องขอนั้นๆ เพื่อให้การซื้อขายบรรลุผลสำเร็จ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จ หมายเลขบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ของคุณซึ่งจำเป็นในการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของการทำรายการ ถ้าการทำรายการถูกพัก ไม่เป็นผลสำเร็จ หรือถูกยกเลิกในภายหลัง เราก็ยังอาจให้รายละเอียดของการทำรายการที่ไม่สำเร็จนั้นกับผู้ใช้รายอื่น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งอาจมีการนำข้อมูลไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่มีความใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของพีซีโฮมไทย พีซีโฮมไทยกำหนดให้บริษัทนั้นๆต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้วย

เราอาจว่าจ้างบริษัท หรือ บุคคลอื่นๆ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่างๆ แทนเรา ซึ่งจะทำให้บุคคลภายนอกต่างๆเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะทำให้การงานที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ข้อมูลนั้นๆต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และไม่ใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนนบุคคลของคุณซึ่งมิได้แจ้งเพื่อขออนุญาตจากคุณอย่างไม่มีข้อจำกัด ในกรณีที่เราเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการตามกฏหมาย ตามข้อเรียกร้องของรัฐบาล พีซีโฮมไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเรามีเหตุให้เชื่อว่าคุณได้ฝ่าฝืน หรือกำลังฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ใช้รายอื่นๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา หรือ เพื่อป้องกัน หรือปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของพีซีโฮมไทย แม้จะเป็นการกระทำไปโดยไม่มีหมายศาล หรือคำสั่งศาลต่างๆ

ในกรณีที่ทางเรา ได้มีการขาย รวบรวม ชำระบัญชี ยกเลิก หรือโอนทรัพย์สินส่วนใหญ่ของพีซีโฮมไทย ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลต่างๆกี่ได้จัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์ หรือบริการต่างๆ อาจถูกขาย มอบให้ หรือโอนต่อไปยังผู้ที่ได้รับทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของพีซีโฮมไทยไป

ในกรณีที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย หรือการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนต่อไปในลักษณะของทรัพย์สินของธุรกิจนั้นๆ ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆของเราและคุณได้ป้อนข้อมูลให้แก่เรา ให้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมกับการขายและโอนข้อมูลนี้

5. เราคุ้มครองและสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าของเราและเราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณแจ้งเราว่าคุณไม่อยากให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณ พีซีโฮมไทยจะเคารพต่อความประสงค์ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณรับทราบว่า การที่คุณเลือกที่จะไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้กล่าวมานี้ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการบางส่วนของเราได้ ยิ่งไปกว่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากรายชื่อของบุคคลภายนอกรายอื่นๆที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในทุกๆอีเมลของเราจะประกอบด้วย “ลิ้งค์เพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก” ที่จะกำจัดที่อยู่อีเมลของคุณไปจากรายชื่อของเราอย่างถาวร พีซีโฮมไทย อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป เพื่อปรับปรุงบัญชีของคุณ หรือตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในกรณีที่คุณได้ใช้ชื่อหรืออีเมล์มากกว่าหนึ่งชื่อในการติดต่อสื่อสารกับพีซีโฮมไทย หรือในการใช้เว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ คุณอาจจะยังได้รับการติดต่อจากพีซีโฮมไทยไปยังชื่อหรืออีเมลใดๆที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในคำขอยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (ได้แก่ พาสเวิร์ด ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้) กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณที่เว็บไซต์พีซีโฮมไทยเพื่อ แก้ไข หรือ ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ของเราพร้อมชี้แจงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข หรือลบ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทันทีหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง

หากคุณได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้บริการในส่วนที่จัดไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใดๆที่ได้ทำลงภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้น ดังนั้นเราขอเสนอแนะว่าคุณไม่ควรเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้กับผู้อื่น คุณไม่ควรอนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าหรือใช้ส่วนใดส่วนหนี่งของเว็บไซต์และบริการต่างๆ หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกเปิดเผยไม่ว่าด้วยสาเหตุใด คุณควรติดต่อเราทันทีเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่

กรณีที่คุณร้องขอเราจะยกเลิกการใช้งานของรหัสผ่านนั้นและลบข้อมูลติดต่อจากฐานข้อมูลที่เราใช้อยู่ อย่างไรก็ตามเราจะยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้แจ้งให้เราลบออกจากฐานข้อมูลของเรา ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ระงับข้อพิพาท ปัญหาในการใช้ เพื่อสนับสนุนการสอบสวน บังคับใช้นโยบายของผู้ให้ หรือเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่นนั้น คุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบไปโดยสิ้นเชิงตามคำขอของคุณ อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ราชการ หรือหน่วยงานต่างๆบางส่วนเท่านั้น.

6. ความปลอดภัย

พีซีโฮมไทยได้มีการบังคับใช้มาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มิชอบทั้งทางปฏิบัติ, อิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการต่างๆ. อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางพีซีโฮมไทยจะมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โดยปกติทั่วไปของการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัย ดังนั้น เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลใดๆได้ในขณะเดียวกันคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับพีซีโฮมไทยจะปลอดภัยเสมอไป คุณควรตระหนักว่าพีซีโฮมไทยไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยของเว็บไซต์อื่นบนอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้ได้เข้าใช้หรือสื่อสารด้วยรวมถึงแม้แต่ลิงค์ของบุคคลภายนอกที่ปรากฎบนเว็ปไซต์ของเรา

ในกรณีที่มีการละเมิดการรักษาความลับหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พีซีโฮมไทยจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อที่คุณจะได้ปฎิบัติการตามขั้นตอนการป้องกันที่สมควรต่อไป พีซีโฮมไทยจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา

7. เด็ก/เยาวชน

พีซีโฮมไทยไม่ทำการขายสินค้าหรือบริการใดๆให้แก่เด็ก ทั้งนี้พีซีโฮมไทยได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กในการใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้นเราจะไม่ทำการเก็บข้อมูลออนไลน์ที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้เยาว์โดยจงใจ และจะไม่กระทำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

ในการใช้เว็ปไซต์หรือบริการต่างๆ คุณจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณมีถิ่นฐานอยู่ โดยการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆของเรา คุณได้ยืนยันว่าคุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณมีถิ่นฐานอยู่ หรือคุณได้มอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองแล้ว ข้อมูลใดๆที่คุณได้มอบให้แก่เราจะถูกปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ใหญ่

8. ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ

พีซีโฮมไทยอาจจัดให้มีลิงค์บนเว็บไซต์ของเราเพื่อนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเราหรือที่เราไม่สามารถควบคุมได้ พีซีโฮมไทย จะไม่รับผิดชอบใดๆในข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา ลิ้งค์ที่นำพาไปยังเว็บไซต์อื่นต่างๆนี้ แม้ว่าจะปรากฎบนเว็บไซต์ของเราแต่มิได้แสดงถึงการเกี่ยวข้องกันหรือการสนับสนุนลิ้งค์นั้นๆแต่อย่างใด การเข้าถึง หรือการใช้ เว็บไซต์ที่ลิ้งค์นำพาไปนั้นๆมิได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นๆก่อนที่จะให้ข้อมูลแก่เว็บนั้น

พีซีโฮมไทย ไม่ถูกสันนิษฐานให้ยอมรับ,ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยตรงหรือความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อนุญาตหรือผู้ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้รับข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อนุญาต ( เช่น ผู้โฆษณาที่ได้ใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก)

9. นโยบายการยกเลิกการเป็นสมาชิก

หากคุณไม่ต้องการให้พีซีโฮมไทยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกเพื่อละเว้นการเปิดเผยนั้น คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล support@pchome.co.th อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากรายชื่อของบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลของคุณไปก่อนหน้านี้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

10. การส่งออก,เก็บรักษา, ใช้งาน

เว็บไซต์นี้ได้ถูกบำรุงรักษา ในสาธารณรัฐจีน ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆคุณได้อนุญาตให้เราส่งออกข้อมูลไปยังสาธารณรัฐจีน ณ สถานที่จัดเก็บและใช้งานของพีซีโฮมไทย หรือ ผู้ค้า ผู้รับเหมา หรือหุ้นส่วน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ สถานที่จัดเก็บและใช้งานของพีซีโฮมไทย หรือ ผู้ค้า ผู้รับเหมา หรือหุ้นส่วน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้จะเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้ครั้งแรก

11. การเปลี่ยนแปลงนโนบายความเป็นส่วนตัว

พีซีโฮมไทยขอสงวนสิทธิ์และอำนาจในการตัดสินใจที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบส่วนใดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ลงบนเว็ปไซต์นี คุณควรอ่านและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อสังเกตที่ง่ายที่สุดคือการเช็ควันที่ที่อัพเดทครั้งล่าสุดที่ระบุไว้ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่เราได้วางแผนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทิศทางที่ต่างไปจากที่ใช้อยู่ในนโยบายนี้ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนั้นๆที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณสามารถยกเลิกการอนุญาตให้เรานำข้อมูลของคุณไปใช้ในทางที่ต่างออกไปได้ หากคุณได้ดำเนินการใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่เราได้โพสต์ข้อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเราจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยทางแก้ไขเพียงทางเดียวของคุณคือการเลิกใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆของเรา

12. เงื่อนไขในการใช้

หากคุณเลือกที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเลือกใช้บริการต่างๆของเรา การเข้าชมของคุณหรือข้อพิพาทใดๆในเรื่องของความเป็นส่วนตัวให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายต่างๆที่มีอยู่บนเว็บไซต์ หรือได้มีการจัดหาให้โดยพีซีโฮมไทย รวมทั้ง ข้อจำกัดในเรื่องค่าเสียหาย และการปรับใช้กฎหมายไทย หากคุณมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กรุณาติดต่อเราที่

บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด

อีเมล: support@ppayonline.com